Stichting Wooninitiatief Haren

De ‘Stichting Wooninitiatief Haren’ is opgericht om te voorzien in de woonbehoefte van een groep van twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De ouders en initiatiefnemers van dit project streven naar een eigen woonomgeving met een huiselijke sfeer en zorg op maat.

De bewoners functioneren allen op een vergelijkbaar niveau. Door het opzetten en beheren van een woonvorm met daarnaast goede zorg en begeleiding, die is afgestemd op individuele behoeften kunnen de bewoners (begeleid) zelfstandig wonen en zich verder ontwikkelen. Ons doel is dat de bewoners een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden midden in de maatschappij.

 • Bekijk ons fotoboek
 • Lees onze weblog
 • Twitter met ons mee
 • Sander Dijkstra
 • Elmer Radstaak
 • Wouter Godron
 • Dirk Loonstra
 • Gijs Dolfin
 • Jack Bolt
 • Carlet Winters
 • Winda Loonstra
 • Ellen Rauws
 • Dieuwke Stigter
 • Sanne Geene
 • Margrit Verkade