Bewonersprofiel

Wat is nodig om als bewoner goed te passen op Borgheerd?

 • Je hebt een verstandelijke beperking met minimaal ZZP 3 en bent bij voorkeur tussen de 23 en 35 jaar
 • Je vindt het fijn om een eigen appartement te hebben, waar je de regie voert over je eigen huishouden samen met de begeleiding.
 • Je vindt het gezellig om met de andere bewoners van Borgheerd samen te leven en mee te doen aan activiteiten.
 • Je hebt hulp en ondersteuning nodig van de begeleiding bij het zo zelfstandig mogelijk worden. Samen met je ouders en je persoonlijk begeleider bepaal je wat daarvoor nodig is hetgeen vastgelegd wordt in een zorgplan.
 • Overdag heb je werk of dagbesteding waar je zelf naar toe gaat. Je weet dat het vervoer naar en van je werk/dagbesteding niet door de begeleiding van Borgheerd uitgevoerd wordt.
 • Je houdt je aan de afspraken en huisregels van Borgheerd.
 • Je hebt geen ernstige gedragsproblemen (je vormt in ieder geval geen gevaar voor jezelf of anderen).
 • Bekijk ons fotoboek
 • Lees onze weblog
 • Twitter met ons mee
 • Sander Dijkstra
 • Elmer Radstaak
 • Wouter Godron
 • Dirk Loonstra
 • Gijs Dolfin
 • Carlet Winters
 • Winda Loonstra
 • Dieuwke Stigter
 • Sanne Geene